Posudzovanie školskej pripravenosti detí zo SZP/MRK – pre CPPPaP

Posudzovanie školskej pripravenosti detí zo SZP/MRK – pre CPPPaP

29.10.2020 o 13:30 (trvanie cca 60 minút)

Lektori:
PhDrEva FarkašováCSc., PhDrMagdaléna ŠpotákováCSc., PhDrBronislava Kundrátová

Popis:

Posudzovanie dosiahnutej úrovne psychického vývinu v predškolskom veku u detí zo SZP/MRK je diskutabilné samo osebe. Navyše, ak má ísť o posúdenie ich pripravenosti na školské vzdelávanie. Očakávame, že situáciu môže do istej miery zlepšiť zavedenie povinnej predškolskej prípravy. Problémom u týchto detí je najmä nedostatočné ovládanie štátneho/vyučovacieho jazyka, odlišná skladba skúseností, zručností a poznatkov oproti deťom z bežného prostredia – tieto sa očakávajú aj v oficiálnych učebných materiáloch a viac-menej korešpondujú s ontogenetickými charakteristikami.

U detí zo SZP/MRK nie je jednorazové posudzovanie školskej pripravenosti dostatočne spoľahlivé, preto nie je vhodné na základe takto získaných výsledkov odporúčať zaradenie do iného ako bežného prúdu vzdelávania.

Posudzovanie kognitívneho vývinu detí zo SZP/MRK sme riešili v rámci Metodickej informácie (ďalej aj: MI). Na zisťovanie pripravenosti na školské vzdelávanie je vhodný Test školskej pripravenosti na individuálnu administráciu (ďalej aj: TŠP-I), ktorý poskytuje orientačné výsledky, ktoré umožňujú odporúčať aj aplikovanie cielených metodík zameraných na prípadne zistené ťažkosti, deficity a pod., pričom odporúčame využívať postupy a metódy uvedené v MI.

Vzhľadom na to, že z praxe poradenských zariadení sa priebežne dozvedáme o určitých ťažkostiach pri testovaní detí zo SZP/MRK, vo webinári sa chceme zamerať na konkrétne podnety. Prosíme preto, aby záujemci pri prihlásení uviedli svoje otázky, podnety, návrhy, aby aktivita mala charakter účelnej komunikácie.

LINK NA PRIHLÁSENIE: https://docs.google.com/forms/…

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.