Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

  • logopedická prevencia
  • diagnostika narušenej komunikačnej schopnosti
  • individuálna a/alebo skupinová logopedická terapia
  • poradenstvo rodičom a pedagógom
  • multidisciplinárna spolupráca s ostatnými členmi tímu Detského centra pre vzdelávanie a výskum – psychológ, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg, fyzioterapeut
  • spolupráca s inými odbornými zamestnancami – školský logopéd alebo z iných odborov v rámci rezortu školstva – psychológ, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, liečebný pedagóg,
  • príp. spolupráca s lekármi alebo inými zdravotníckymi pracovníkmi – detský lekár, ORL, fyzioterapeut, klinický logopéd, klinický psychológ, neurológ
  • participácia na činnostiach Detského centra pre vzdelávanie a výskum (napr. výskumné úlohy)

Mzdové podmienky (brutto)

800 – 1 240 EUR/mesiac, resp. mzdové podmienky podľa zákona 553/2003 zbierky zákonov + odmeny, bonusy

Miesto výkonu práce:

Cyprichova 42, Bratislava

Druh pracovného pomeru

čiastočný ALEBO plný úväzok

Termín nástupu: ASAP

Zamestnanecké výhody, benefity

+5 dní dovolenka navyše

Požadované zručnosti

Absolvované jednoodborové spojené magisterské štúdium v odbore logopédia

Kontakt

Kontaktná osoba: Gabriela Baranová
Tel.: +421243420973
E-mail: personalne@vudpap.sk

Zaslaním životopisu a iných dokumentov súvisiacich s hľadaním práce, udeľuje uchádzač o zamestnanie Výskumnému ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ako prevádzkovateľovi, v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie o spracúvaní osobných údajov-uchádzači“ od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov, ktorá je dostupná na https://vudpap.sk/ – GDPR pre uchádzačov. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.