Predstavujeme ďalšiu z úvodných prednášok konferencie DIEŤA V OHROZENÍ 2024

V prednáške „Rituály v ŠVZ ako súčasť podpory psychickej odolnosti detí“ bude pán docent reagovať na nosnú tému konferencie, ktorou je Psychická odolnosť ako výzva súčasnosti. Nazrie na ňu skúseným zrakom liečebného pedagóga s viac ako tridsaťročnou praxou vo výchovných a prevýchovných zariadeniach.

Z pohľadu docenta Škovieru dieťa v špeciálnom výchovnom zariadení potrebuje pri napĺňaní budovania odolnosti popri individuálnej podpore skúsenosť s režimom i rituálmi. Režim, ktorý je pre deti záväzný, anticipuje základnú následnosť denných činností a tým poskytuje istoty. Rituály sú zas významnou súčasťou podpory psychickej odolnosti detí, poskytujú jednak silnú emočnú skúsenosť, jednak sú súčasťou budovania identity dieťaťa a formovania jeho sebaobrazu, ktorého proces zmeny je súčasťou reštrukturalizácie osobnosti.

Albín Škoviera vyštudoval špeciálnu a liečebnú pedagogiku na Filozofickej fakulte v Bratislave. Počas svojej dlhoročnej praxe v špeciálnych výchovných zariadeniach sa podieľal aj na priekopníckej práci pri zavádzaní terapeutického komunitného systému, dobrovoľných diagnostických pobytov i postreedukačnej pomoci deťom s problémami v správaní a ich rodičom. Ako riaditeľ zariadenia sa orientoval na terapeutickú prácu s rodičmi umiestnených detí a na ich možný návrat do pôvodnej rodiny a na možnosť umiestnenia detí v náhradných rodinách (spolupracoval s OZ Návrat). Albín Škoviera je vysokoškolským pedagógom, pôsobil na katedre pedagogiky Univerzity Komenského, v súčasnosti pôsobí ako docent na Fakulte filozofickej Univerzity Pardubice, kde garantuje magisterské štúdium resocializačnej pedagogiky. Má bohatú publikačnú činnosť.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.