Predstavujeme nový metodický materiál Školský podporný tím – manuál pre riaditeľa školy

Reagujeme na požiadavku mnohých absolventov už ukončeného inovačného vzdelávania Koordinácia školských podporných tímov a ich vedenia, sprístupniť informácie o problematike školských podporných tímov aj riaditeľom škôl, vzhľadom na to, že úloha riaditeľa pri vzniku a smerovaní školského podporného tímu je kľúčová a nezastupiteľná.

Manuál slúži na rýchlu orientáciu riaditeľov škôl v problematike budovania školských podporných tímov. Cieľom odborného materiálu je priniesť odpovede na najčastejšie otázky riaditeľov škôl vo vzťahu k založeniu, činnosti a podpore školského podporného tímu. Odpovede sú obohatené o praktické tipy a odporúčania, ktoré môže riaditeľ aplikovať pri uvádzaní školského podporného tímu do praxe. Pre získanie komplexných informácií o problematike školských podporných tímov odporúčame publikáciu z dielne VÚDPaP Školský podporný tím – teoretický a praktický sprievodca.

Dokument nájdete tu: ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM – Manuál pre riaditeľa školy

 

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.