Predstavujeme vám finalistov kategórie Osobnosť poradenstva za rok 2023!

Tradícia udeľovania ocenenia výnimočným osobnostiam poradenstva pokračuje. 5. ročník ocenenia Osobnosť poradenstva sa bude konať 28. mája 2024 v Hoteli Tatra v Bratislave.

Svojich favoritov z oblasti poradenstva a prevencie nominovali zamestnanci zariadení poradenstva a prevencie, škôl, zástupcovia RÚŠS, mimovládnych alebo profesijných organizácií a rodičia z celého Slovenska. V kategórii Mladý talent poradenstva sa ocenenie udeľuje odborným zamestnancom vo veku do 35 rokov vrátane, s odbornou praxou min. 3 roky.

Na podujatí budú ocenené aj osobnosti v kategóriách Mladý talent poradenstva za rok 2023 a Dlhodobý prínos v systéme poradenstva a prevencie za rok 2023.

Minuloročnou víťazkou tejto kategórie sa stala PaedDr. Jana Lednická. Čo jej toto ocenenie prinieslo a prečo podľa nej potrebujeme mladé talenty zviditeľniť, sa dozviete v krátkom rozhovore TU.

Nominanti na ocenenie Osobnosť poradenstva za rok 2023:

PaedDr. Jana Mihóková
psychopedička, Súkromné centrum poradenstva a prevencie v Snine

Štúdium ukončila v roku 2006 na katedre špeciálnej psychológie Prešovskej univerzity, v odbore psychopéd. V oblasti poradenstva pôsobí od roku 2008, kedy začínala ako zriaďovateľka Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Snine, po transformácii školských zariadení ako riaditeľka. V praxi pomáha svojím citlivým a chápavým prístupom všetkým klientom, ako aj ich rodičom. Je nielen oporou pre rodiny detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale aj metodickým poradcom mnohým školám v širokom regióne. Za jej prácou stojí množstvo klientov, ktorí napriek svojmu hendikepu vedú spokojný a úspešný život.

PhDr. Lucia Palugyayová (in memoriam)
logopedička, pôsobila v Inštitúte detskej reči v Bratislave

Štúdium ukončila v roku 2002 v odbore klinickej logopédie na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Špecializovala sa na oblasť vývinu reči u detí v predškolskom veku a na oblasť narušenia zvukovej roviny reči a bilingvizmus. Bola spoluautorkou odborných článkov, prednášok, a tiež kníh zameraných na tréning správnej výslovnosti. Participovala na vedení logopedickej praxe, vzdelávaní odborníkov i rodičov detí s NKS. Mala bohaté skúsenosti s vedením individuálnej i skupinovej terapie detí s NKS (Logopedická predškolská príprava, Kurz interaktívneho čítania), participovala na skríningu v predškolských zariadeniach a cielene sa venovala logopedickej osvetovej činnosti.

PhDr. Viera Hudečková, PhD.
psychologička, pôsobila v Diagnostickom centre Záhorská Bystrica v Bratislave

Štúdium ukončila v roku 1985 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pracovala v Liečebno-výchovnom sanatóriu Čakany, Diagnostickom centre pre deti na Slovinskej ulici v Bratislave, Liečebno-výchovnom sanatóriu na Hrdličkovej v Bratislave, až napokon na najdlhší čas (takmer 20 rokov) zakotvila v Diagnostickom centre v Záhorskej Bystrici. Aktuálne je (od apríla 2024) na dôchodku. Počas pôsobenia v tomto centre sa stala jednou zo zakladateliek a organizátoriek série konferencií Križovatky, ktoré majú za sebou dvanásť úspešných ročníkov. Externe spolupracovala s VÚDPaP na tvorbe štandardov pre odborné činnosti v ŠVZ a na ďalších projektoch.

Svoju kariéru si spestrila a obohatila prekladaním odborno-populárnych kníh a 5-ročným pôsobením na katedre psychológie Vysokej školy sv. Alžbety v Bratislave, kde vyučovala psychológiu osobnosti a pozitívnu psychológiu.

Podujatie je určené pre pozvanú odbornú verejnosť. Záštitu nad podujatím prevzal minister školstva, vedy, výskumu a športu Tomáš Drucker.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.