Prichádzame s prvými ukážkami z ATLASU SKÚSENOSTI MULTIDISCIPLINÁRNEHO PRÍSTUPU V RÁMCI PEDAGOGICKEJ A PORADENSKEJ PRAXE

Prichádzame s prvými ukážkami z ATLASU SKÚSENOSTI MULTIDISCIPLINÁRNEHO PRÍSTUPU V RÁMCI PEDAGOGICKEJ A PORADENSKEJ PRAXE. Vychádzajú pre potreby zmapovania multidisciplinárneho prístupu pri práci s dieťaťom a rodinou naprieč celým Slovenskom. Ako prvé predstavujeme štyri ukážky, ktoré sú zamerané na prácu s deťmi z marginalizovaných rómskych komunít a sociálne znevýhodneného prostredia.

Prečítať si ich môžete na tomto odkaze: Atlas skúsenosti MDP v rámci pedagogickej a poradenskej praxe » Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (vudpap.sk)

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.