Na národnom projekte „Usmerňovať pre prax“ pracuje kolektív expertov, ktorí využívajú svoje teoretické a najmä praktické skúsenosti pri nastavovaní procesov celoživotného vzdelávania a profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov v systéme výchovného poradenstva a prevencie. Pridajte sa do tímu a získajte príležitosť pracovať na odborných dokumentoch, metodických príručkách a spolupracovať pri tvorbe obsahov vzdelávaní, ktoré pomôžu rozvoju odborných a pedagogických zamestnancov na celom Slovensku.