Prihláste sa do programu podpory a rozvoja multidisciplinárnej spolupráce v praxi

Stretávate sa v každodennej praxi s témami, pri ktorých by ste potrebovali odbornú podporu a konkrétne návody na ich riešenie? Privítali by ste inšpirácie, možnosť zdieľania a nové kontakty z Vášho regiónu? Chcete získať oporu pri zabezpečovaní odbornej starostlivosti a posilniť efektívnosť svojej práce vďaka zapojeniu ďalších odborníkov zo systému poradenstva a prevencie a aj ďalších rezortov?

Pre všetkých odborných a pedagogických zamestnancov z poradenských zariadení (CPPPaP, CŠPP, LVS, diagnostické aj reedukačné centrá), škôl (MŠ, ZŠ, ŠZŠ, gymnáziá) a zamestnancov štátnej správy a samosprávy sme pripravili sériu odborných stretnutí v rámci programu „Podpora a rozvoj multidisciplinárnej spolupráce v praxi“.

PRIHLÁSTE SA UŽ DNES, PRIHLASOVANIE JE OTVORENÉ DO 15.3.2022!

ČO ZÍSKATE PRIHLÁSENÍM SA?

  • interaktívne workshopy na Vami vybrané odborné témy (zoznam tém, z ktorých si môžete vybrať, nájdete nižšie) pod vedením expertov z praxe
  • praktické rozšírenie vedomostí: návody, ako „krok po kroku“ postupovať pri riešení vybraných tém, skupinové konzultácie ku konkrétnym problematikám; inšpiratívne materiály…
  • inšpirácie, ako v praxi synergicky spolupracovať a zefektívniť výsledky svojej práce
  • príležitosť spoznať a nadviazať dlhodobú podpornú spoluprácu s ďalšími odborníkmi v regióne aj mimo neho – do programu bude zapojených viac ako 400 odborníkov z poradenských zariadení, škôl, ale aj verejnej správy, súčasťou programu sú regionálne stretnutia.
  • príklady a postupy z praxe, vďaka ktorým dokážete do riešenia potrieb a problémov detí efektívne zapájať rodinu dieťaťa.

ZISTITE VIAC O 20 PRIPRAVENÝCH TÉMACH A VYPLŇTE PRIHLASOVACÍ FORMULÁR NA TOMTO ODKAZE.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.