Prinášame vám záznam z úvodnej prednášky „Reziliencia detí a jej súvis s trendom intenzívneho rodičovstva“ z konferencie Dieťa v ohrození 2024

Rodičia majú snahu svoje deti čo najlepšie pripraviť na život. Je však prístup intenzívneho rodičovstva pre deti skutočne prínosom? O tom nám vo svojej prednáške porozprávala doc. Mgr. Mária Bačíková, PhD., vedúca Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Výskumy i prax nám ukazujú, že intenzívne rodičovstvo, ktoré je v súčasnosti  pomerne veľkým trendom prítomným vo všetkých západných kultúrach, môže prispievať k vyhoreniu rodiča a mať v konečnom dôsledku negatívne dopady na psychiku detí. Môže sa to u detí prejaviť zníženou rezilienciou, zvýšenou úzkosťou, depresívnymi symptómami a horšími copingovými mechanizmami na zvládnutie stresu.

V prednáške „Reziliencia detí a jej súvis s trendom intenzívneho rodičovstva“ priniesla doc. Mgr. Mária Bačíková, PhD., odpovede na otázky:

  • Čo je to intenzívne rodičovstvo a aké rôzne podoby existujú?
  • Aké sú negatívne dôsledky intenzívneho rodičovstva pre deti i rodičov?
  • Čo pomáha posilňovať rezilienciu detí?

Počas prednášky odzneli viaceré fakty o súčasnom vedeckom poznaní týkajúcom sa tejto problematiky v medzinárodnom aj domácom kontexte, aj podnetné informácie využiteľné v poradenskej praxi.

Záznam z prednášky si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli.

 

Záznam ďalších  prednášok z konferencie Dieťa v ohrození 2024 vám budeme prinášať pravidelne každú stredu. Sledujte nás na Facebooku.

O lektorke: doc. Mária Bačíková, PhD. je vedúca Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vo svojich výskumoch sa venuje problematike výchovy dospievajúcich, rodičovskej kontrole, intenzívnemu rodičovstvu a ich dôsledkom pre dospievajúcich. Bola a je riešiteľkou mnohých domácich a zahraničných výskumných projektov. V roku 2017 získala prémiu Literárneho fondu za vedeckovýskumnú činnosť. Je autorkou a spoluautorkou desiatok vedeckých štúdií a troch monografií.

Dve z nich nájdete voľne prístupné aj online:

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.