Skúsenosti multidisciplinárneho prístupu v rámci pedagogickej a poradenskej praxe

K už zverejneným štyrom materiálom pridávame pridávame dve nové Skúsenosti multidisciplinárneho prístupu v rámci pedagogickej a poradenskej praxe.

Skúsenosti sú precízne spracovaným a podnetným materiálom nie len pre odborníkov. Veríme, že tieto skúsenosti prispejú k chápaniu multidisciplinarity.

Jedna z novo-zverejnených skúseností popisuje podporu žiakovi so špeciálno-pedagogickými a psychologickými potrebami v základnej škole. Triedny učiteľ a školský podporný tím v súčinnosti s poradenským zariadením spolupracovali na zvládnutí ťažkostí s učením u žiaka druhého ročníka základnej školy.

V nasledujúcej skúsenosti popisujeme prínos včasnej logopedickej a špeciálno-pedagogickej terapie dieťaťu s poruchami reči aj učenia. Včasná diagnostika a systematická intervencia nielen v podmienkach poradne výrazne pomohla pred zlyhaním dieťaťa v škole.

 

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.