Spúšťame prihlasovanie na medzinárodnú konferenciu “HoDeKoProM – Konferencia o dezinformáciách a mediálnej gramotnosti u mladých ľudí”

Dňa 11.10.2024 sa bude v Bratislave konať medzinárodná konferencia “HoDeKoProM – Konferencia o dezinformáciách a mediálnej gramotnosti u mladých ľudí”, ktorú organizuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brne. Cieľom konferencie je priniesť poznatky odborníkov a odborníčok venujúcich sa téme dezinformácií odbornej verejnosti a zároveň prezentovať výsledky z mapovania skúseností mladých ľudí s HoDeKoProM.  Vyplnením registračného formulára sa záväzne prihlasujete na odbornú konferenciu HoDeKoProM.

Registrovať sa môžete na TOMTO ODKAZE.

Konferencia HoDeKoProM je jednou z nosných aktivít projektu „HoDeKoProM – Vnímanie hoaxov, dezinformácií, konšpirácií a propagandy u mladých ľudí“, ktorý je podporený Európskou komisiou a financovaný vďaka Erasmus+. Na účastníkov/čky čakajú zaujímavé prednášky, prezentácia výskumných zistení a panelová diskusia s odborníkmi/-čkami v oblasti mediálnej gramotnosti.  Realizované budú aj workshopy z dielne organizácií Zvoľ si info Slovensko a Fakescape Česko, ktoré poskytnú cenné poznatky z oblasti mediálnej gramotnosti. Ide o jedinečnú príležitosť zdieľať skúsenosti s kolegami/-yňami z Česka a Slovenska.

Na konferenciu sa môže registrovať odborná verejnosť zo systému poradenstva a prevencie, mládežnícke organizácie, zamestnanci/-kyne pracujúci/-e s mládežou v školskom a mimoškolskom prostredí, výchovní/-é a kariéroví/-é poradcovia/-kyne, aktéri/-ky realizujúci/-e preventívne aktivity pre deti a mládež na Slovensku aj v Česku.

Registrácia na konferenciu je otvorená od 1.07.2024 do naplnenia kapacity.

Inštitúcia VÚDPaP organizujúca konferenciu zabezpečuje účastníkom/-čkam občerstvenie a konferenčné materiály. Vstup na konferenciu je bezplatný. Ubytovanie účastníkom nezabezpečujeme.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.