V dňoch 19.- 20.11.2019 sa na výjazdovej porade v Námestove stretli regionálni spolupracovníci a spolupracovníčky s ľuďmi z hlavného projektového centra. Okrem hodnotenia doterajšej realizácie národného projektu predstavili Metodiku mapovania potrieb, Formulár dobrej praxe, ale aj vzdelávacie aktivity a stratégie rozvoja ľudských zdrojov v systéme výchovného poradenstva a prevencie.

„Výjazdové stretnutie vnímam veľmi pozitívne,“ zhodnotil projektový manažér Matúš Ferenčík. „Stretli sa spolupracovníčky a spolupracovníci, ktorí na jednej strane mapujú situáciu v regiónoch a na druhej strane ľudia, ktorí poznatky z regiónov pretavujú do strešných aktivít a dokumentov. V pracovnej rovine sme vyladili ďalšie spolupráce a smerovanie našej energie. V ľudskej rovine sme nadviazali nové kontakty a umocnili vzťahy.“

Projektový tím sa stretol aj s pracovníkmi Spojenej školy internátnej na ulici Mila Urbana v Námestove, zároveň aj so žiakmi a ich rodičmi. Aj táto škola s naším projektom vstúpi do formalizovanej spolupráce ako príklad dobrej praxe.