Ukončujeme overovanie obsahových štandardov v praxi

V mesiaci jún ukončujeme proces overovania obsahových štandardov.

Ďakujeme všetkým overovateľom, ktorý počas overovania obsahových štandardov zaznamenali 631 odborných reflexií na diagnostické obsahové štandardy a 839 odborných reflexií ku obsahovým štandardom pre odborné činnostiReflexie boli zaznamenávané pri práci s klientom a komparáciou postupov v obsahových štandardoch s poskytovaním starostlivosti na školách v rámci školského podporného tímu a v rámci starostlivosti poskytovanej v poradenských zariadeniach. S overovateľmi sme uskutočnili odborné stretnutia spolu s autormi štandardov ku vybraným obsahovým štandardom, napríklad ku štandardu Prevencia rizikového správania, ku štandardom v oblasti poskytovania odborných činnosti deťom/žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou a stretnutie s liečebnými pedagógmi pre ujasnenie a doplnenie kompetenčného rámca pre dané pracovné zameranie v obsahových štandardoch.

Taktiež sme absolvovali 5 expertných stretnutí a jedno pracovné stretnutie s autormi obsahových štandardov zamerané na  sumarizáciu odborných reflexií a finalizáciu obsahových štandardov. V ďalšom období plánujeme postupne finalizovať jednotlivé obsahové štandardy.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.