V kontexte situácie na Ukrajine zverejňujeme skúsenosti multidisciplinárneho prístupu z praxe zamerané na podporu detí s odlišným materinským jazykom

Na stránke www.vudpap.sk/krizova-intervencia sme k odbornému postupu „Dieťa s odlišným materinským jazykom v poradenskom a edukačnom procese“ pridali dva nové materiály: skúsenosti multidisciplinárneho prístupu v rámci pedagogickej a poradenskej praxe.

Prvá skúsenosť sa zameriava na multidisciplinárnu spoluprácu a podporu pri napredovaní a integrácii chlapca s odlišným materinským jazykom a pervazívnou vývinovou poruchou. Druhá na multidisciplinárnu spoluprácu a podporu pri napredovaní a integrácii chlapca s odlišným materinským jazykom a slabozrakosťou.

Oba dokumenty nájdete na tejto stránke v sekcii „Iné dokumenty“.

Viac o skúsenostiach multidisciplinárneho prístupu v rámci pedagogickej a poradenskej praxe:
https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/tvorba-standardov/atlas-skusenosti-mdp-v-ramci-pedagogickej-a-poradenskej-praxe/.

Tieto materiály vznikli v rámci národného projektu „Štandardy“, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.