Inovácia pomáha prijímať odlišnosti jednotlivcov, rozvíjať sociálne a emocionálne zručnosti a predchádzať vytváraniu predsudkov už v detskom veku.