Vo februári ukončí prvých 72 absolventov inovačné vzdelávanie Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách

Vo februári ukončí prvých 72 absolventov inovačné vzdelávanie Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách. Program má 50 hodín, 4 lektorské dni, dištančnú výuku cez platformu a praktickú časť.

Skúšky prebiehajú v menších skupinách, kde účastníci prezentujú svoje záverečné práce, dostávajú spätnú väzbu a diskutujú so skúšobnou komisiou. 93% absolventov vzdelávania vyjadrilo pozitívnu spätnú väzbu a spokojnosť so vzdelávacím programom.

V marci očakávame ďalších 131 absolventov.

Niektoré spätné väzby zo vzdelávania:

„Toto vzdelávanie bolo pre mňa neuveriteľne obohacujúce. Uvítala by som častejšie podobné vzdelávania,“

„Ďakujem Vám za všetko, čo ste v priebehu týchto dvoch dní pre nás robili. Profesionalita, odborná úroveň ako aj celková klíma a postoj v našej skupine boli vynikajúce, za čo ďakujem nielen Vám, ale aj všetkým členom. Cítila som sa s Vami výborne“.

Vzdelávací program je realizovaný v rámci národného projektu Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.