VÚDPaP a Liga za duševné zdravie v rámci spolupráce pri príležitosti dňa psychickej odolnosti spoločne zostavili metodiku k filmu „Letní rebeli“

Dej filmu sa odohráva počas prázdnin a hlavným hrdinom je 11-ročný chlapec Jonáš, ktorý spolu so svojou rodinou zažíva rôzne dobrodružstvá. Film bol vybraný komisiou Ligy za duševné zdravie za účasti vybraných zástupcov škôl, Koalície škôl za duševné zdravie, VÚDPaP a poisťovne UNIQA. Primárnym motívom  bolo poukázať na pozitívne aspekty duševného zdravia a spôsoby, ktorými ho je možné zlepšovať pre seba a svojich blízkych. Film budú spolu s ďalšími sprievodnými aktivitami  premietať na vybraných základných a stredných školách.

Súčasťou zostavenej metodiky k filmu bolo vytvorenie uceleného programu pozostávajúceho z aktivít, ktorých cieľom bolo žiakom a študentom hlbšie priblížiť tému psychickej odolnosti. Primárnym účelom hlbšieho porozumenia problematiky bolo lepšie poznať svoje vnútorné, ale aj vonkajšie zdroje: „Čo mi pomáha v náročných situáciách? Viem požiadať o pomoc, keď mi je ťažko? Kto mi vie v týchto situáciách pomôcť?“. Aktivity sa zaoberali aj témami ako sebaexplorácia, schopnosť vyjadrenia, zvládania a porozumenia vlastných emócií, schopnosť adaptovať sa na zmenu, rozumieť svojim potrebám, schopnosť riešiť problémy a výzvy, dokázať požiadať o pomoc a prijať ju.

V nadväznosti na spomínanú metodiku pre cieľovú skupinu bolo expertným tímom VÚDPaP vopred realizované zaškolenie do problematiky určené pedagogickým a odborným zamestnancom zúčastnených škôl, ktoré sa uskutočnilo dňa 20.6.2024 prostredníctvom videokonferencie. Počas online stretnutia boli zamestnanci škôl oboznámení s pripravenou metodikou k programu pre žiakov a študentov a  zároveň  mali možnosť zažiť jednotlivé aktivity programu.

Viac o filme „Letní rebeli“ nájdete TU.

 

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.