Vyjadrenie riaditeľky VÚDPaP k včerajšiemu útoku

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie vníma včerajší prípad útoku pred barom Tepláreň veľmi citlivo. Podľa riaditeľky VÚDPaP Janette Motlovej je v prvom rade  potrebná sanácia tých,  ktorí  boli v čase tragédie  priamo na mieste. Rovnako je veľmi dôležitá sanácia ľudí, ktorí sa hlásia ku komunite LGBTI, ale aj ich rodičov a blízkych príbuzných. „Je pravdepodobné, že po tejto tragédii budú žiadať zvýšenú ochranu a zaistenie bezpečnosti. Navyše budú musieť spracovať úzkosť a strach.  Niektorí sa po tejto tragédii budú báť verejne prejaviť, kým  v skutočnosti sú a budú cítiť neistotu, či svoju orientáciu zrazu nemajú potláčať alebo skrývať. S tým môžu následne súvisieť ďalšie psychické problémy, ktoré sa budú nabaľovať a prejavia sa možno až o niekoľko mesiacov či rokov neskôr. Táto tragédia potvrdzuje, že téma extrémizmu na Slovensku prítomná je. V každej škole si teraz musíme  reálne priznať, že ak s ňou nezačneme  pracovať hneď, neskôr  bude natoľko silná a nakumulovaná, že na ňu  už  nebudeme môcť reagovať vôbec,“  hovorí J. Motlová.

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie bude na včerajšiu tragédiu reagovať v oboch svojich podcastových kanáloch Nahlas o deťoch aj Odborne na slovíčko. Podľa Janette Motlovej sa však práve teraz  potvrdzuje aj opodstatnenosť Štandardov odborných činností, ktoré VÚDPaP vydáva.

„Práve pri takýchto situáciách si uvedomujeme, ako je dôležité, aby pedagogickí a odborní zamestnanci nemuseli čakať na to, že im niekto poradí. Jednoducho siahnu po štandardoch odborných činností v systéme poradenstva a prevencie, v ktorých je popísané čo robiť v náročných situáciách. Na obdobné situácie reflektujú aj odborné postupy, ktoré vo VÚDPaP pripravujeme a postupne zverejňujeme. Štandardy odborných činností v systéme poradenstva a prevencie  by mali byť  prijaté do konca roka, aktuálne ich pripravujeme na doručenie ministrovi školstva,“ uviedla Motlová.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.