Centrum pre rozvoj inkluzívneho vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia v regióne SVE

Rok

2014

P – Úlohy

P – 129

Abstrakt / Popis úlohy

Informačno-konzultačné a poradenské centrum s medzinárodnou pôsobnosťou  pri VÚDPaP  ktoré funguje  v podobe networkingu. Zabezpečuje metodické, výskumné, informačné, publikačné, poradenské a konzultačné služby v regióne Strednej a Východnej Európy. Centrum je zamerané na pomoc odborným zamestnancom pri inkluzívnom vzdelávaní žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a rómskych žiakov. Poskytuje tiež informácie študentom zaujímajúcim sa o problematiku detí  zo SZP. V nasledujúcom období sa bude zaoberať aj dosledovaním využitia odborných materiálov z medzinárodného výcvikového programu UNESCO. 

Hlavný riešiteľ

D. Kopčanová

Tím

E. Farkašová, B. Filípková,  E. Poljaková  

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.