Determinanty edukačnej úspešnosti žiakov ZŠ v SR v kontexte hodnotení PISA.

Rok

2018

P – Úlohy

P-153

Abstrakt / Popis úlohy

Cieľom výskumnej  úlohy je zaoberať sa klesajúcou mierou úspešnosti žiakov ZŠ v medzinárodných hodnoteniach PISA v dlhodobo sledovaných typoch gramotnosti – čitateľskej, matematickej a prírodovednej, ako aj v novšie sledovaných oblastiach riešenia problémov a finančnej gramotnosti. Úloha je zacielená na identifikáciu príčin klesajúcej úrovne gramotnosti slovenských žiakov v sledovaných oblastiach a pomenovanie kľúčových determinantov a predpokladov podieľajúcich sa na rozvíjaní funkčnej gramotnosti, ktorá je predpokladom úspešného uplatnenia sa žiakov na trhu práce v budúcnosti.

Hlavný riešiteľ

M. Štefková / E. Rajčániová

Tím

M. Hulín, B. Sedláčková, I. Belica, B. Kundrátová, S. Bronišová, V. Dočkal, E. Sobotková

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.