Diagnostika a rediagnostika detí zo SZP v podmienkach inkluzívneho vzdelávania.

Rok
2018

P – Úlohy
P-151

Abstrakt / Popis úlohy
Úloha sa rieši ako súčasť Projektu rozvoja okresu Kežmarok schváleného uznesením vlády SR č. 45/2016, bod B.19. Pilotný projekt je zameraný na overenie nového prístupu k diagnostike, ktorá nemá slúžiť selektovaniu detí do rôznych typov škôl, ale opísaniu silných a slabých stránok každého dieťaťa pre potreby vzdelávania v inkluzívnom prostredí. Člení sa na tri moduly: Poradensko-diagnostický modul, modul inkluzívnej školy a modul Ďalšieho vzdelávania odborníkov. Výsledky bude možné implementovať aj v ďalších okresoch.

Hlavný riešiteľ
E. Farkašová

Tím
M. Špotáková , A. Kopányiová, B. Kundrátová, M. Štefková, J. Ferjenčík, + tím VÚDPaP

Záverečná správa:
VYTVORENIE MODELU PROCESU DIAGNOSTIKY A REDIAGNOSTIKY DETÍ A ŽIAKOV ZO SZP (PDF, 1059 kB)

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.