Dimenzie vývinu a efektívnosť diferencovaných edukačných postupov na rozvoj intelektového nadania

Rok

2005

P – Úlohy

G – 80

Abstrakt / Popis úlohy

V nadväznosti na čiastkové psychologické a pedagogické zistenia ako aj intelektové a osobnostné špecifiká intelektovo nadaných detí boli pre ne priebežne vytvárané alternatívne výchovno-vzdelávacie postupy následne aplikované v praxi. Súčasné zistenia ukazujú, že intelektovo nadané deti vzdelávané v ŠMNDaG a výberových triedach majú lepšie vzťahy v rodinnom prostredí, sú empatickejšie, sebakritickejšie, spokojnejšie so svojimi výsledkami v škole a dokážu sa lepšie ovládať. Podporujú a samé uplatňujú nové spôsoby namiesto zaužívaných preverených postupov, sú flexibilnejšie, nápaditejšie, kooperatívnejšie i rozvážnejšie. Na rozdiel od nadaných majú deti bežných tried viac sociálnych väzieb v prostredí mimo rodiny, sú aktívnejšie, dokážu viac riskovať, majú bezprostrednejšie a spontánnejšie reakcie a sú viac zamerané na seba.

Hlavný riešiteľ

J. Laznibatová

Tím

D.Kopasová, M.Tesař

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.