Internet a jeho vplyv na psychický vývin detí a dospievajúcich

Rok

2011

P – Úlohy

P – 119

Abstrakt / Popis úlohy

V kontexte digitalizácie spoločnosti boli preskúmané vybrané fenomény správania sa a komunikácie detí a dospievajúcich na internete. Hľadali sa a analyzovali sa súvislosti medzi špecifikami internetového prostredia a psychosociálnym vývinom detí. Zvýšená pozornosť sa venovala problému agresívneho správania na internete – kyberšikanovaniu. Výsledkom výskumu je identifikácia rizík a možných poškodení , čo prispeje k cielenej prevencii negatívnych javov na internete.

Hlavný riešiteľ

M. Gregussová

Tím

J. Tomková, M. Balážová

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.