Internet a jeho vplyv na psychický vývin detí a dospievajúcich

Rok
2011

P – Úlohy
P – 119

Abstrakt / Popis úlohy
V kontexte digitalizácie spoločnosti boli preskúmané vybrané fenomény správania sa a komunikácie detí a dospievajúcich na internete. Hľadali sa a analyzovali sa súvislosti medzi špecifikami internetového prostredia a psychosociálnym vývinom detí. Zvýšená pozornosť sa venovala problému agresívneho správania na internete – kyberšikanovaniu. Výsledkom výskumu je identifikácia rizík a možných poškodení, čo prispeje k cielenej prevencii negatívnych javov na internete.

Hlavný riešiteľ
M. Gregussová

Tím
J. Tomková, M. Balážová

Záverečné práce:
SR v celoeurópskej vedeckej spolupráci EU Kids Online III. (PDF, 161 kB)
Dospievajúci vo virtuálnom priestore (PDF, 739 kB)

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.