Kognitívny a sociálny vývin detí so špeciálnymi edukačnými potrebami

Rok

2006

P – Úlohy

G – 76

Abstrakt / Popis úlohy

Úloha bola zameraná na skúmanie detí postihnutých, nadaných a rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Preukázala sa efektívnosť a pozitívny vplyv integrovanej edukácie na kognitívny, sociálny a vzdelávací vývin nielen u nadaných detí ale aj u ich „priemerných“ spolužiakov. Kvalitatívny výskum sociálnych a edukačných problémov nadaných, postihnutých a rómskych detí priniesol poznatky o analógiách i rozdieloch vo vnímaní týchto problémov matkami. Všetky matky sú orientované na ochranu svojich detí, na hľadanie pozitív v práci školy a sledovanie rovesníckych kontaktov svojich detí.

Hlavný riešiteľ

V. Dočkal

Tím

S.Bronišová, E.Farkašová, M.Špotáková, M.Kmeť, Ľ.Kövérová, E.Kretová, I.Obložinská, B.Sedlačková

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.