Kvalita života – jej osobnostné a sociálne zdroje u intaktných a hendikepovaných detí a adolescentov

Rok

2005

P – Úlohy

G – 79

Abstrakt / Popis úlohy

Kvalita života je determinovaná mnohými premennými. Medzi najdôležitejšie patria vlastnosti osobnosti, z ktorých pozitívne ovplyvňujú vnímanie (subjektívne) kvality života extraverzia, zvýšená sebaúcta, dobrodružnosť, tvorivosť a vyššia frustračná tolerancia. Naopak, zvýšený neurotizmus, impulzivita, empatia ale predovšetkým depresivita a hostilita tu zohrávajú negatívnu rolu. Značný význam má aj hodnotový systém jedinca. Jednotlivci orientovaní na „nehmotné“ hodnoty a spiritualitu vnímali svoj život pozitívnejšie. Ďalším fenoménom bol životný štýl. Skupina žijúca alternatívnym spôsobom – dedinská komunita zložená z jednotlivcov, ktorí dobrovoľne odišli z mesta – hodnotila svoj život ako kvalitnejší oproti zrovnocenenej skupine z mesta.

Hlavný riešiteľ

T. Kováč

Tím

M.Kmeť, D.Kopasová, E.Koubeková, E.Kretová, S.Kuruc, Ľ.Medveďová, Ľ.Páleník,

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.