Meranie pohybov očí (Eyetracking) vo výkonových skúškach detí a mládeže

Rok

2016

P – Úlohy

P-148

Abstrakt / Popis úlohy

Cieľom výskumnej úlohy bolo meranie niektorých behaviorálnych prejavov – pohybov oči pomocou behaviorálneho laboratória v SR a jeho experimentálne overenie v prostredí výkonnostných skúšok detí a mládeže. 

Hlavný riešiteľ

A. Kopányiová 

Tím

E. Smiková, Z. Vojtová, H. Lipovská, M. Slovíková 

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.