Metodická príručka pre školských mediátorov / rómskych asistentov učiteľa

Rok

2013

P – Úlohy

P – 130

Abstrakt / Popis úlohy

Vypracovanie metodickej príručky napomáhajúcej školským mediátorom (rómskym asistentom učiteľa) pri inkluzívnom vzdelávaní žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia. Materiál vychádza z hlavnej línie záväzných smerníc domácich školských dokumentov, zosúladených s úlohami Rady Európy ako aj UNESCO, IBE a ďalších vzdelávacích inštitúcií.

Hlavný riešiteľ

D. Kopčanová

Tím

 E. Farkašová 

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.