Metodická príručka pre školských mediátorov / rómskych asistentov učiteľa

Rok
2013

P – Úlohy
P – 130

Abstrakt / Popis úlohy
Vypracovanie metodickej príručky napomáhajúcej školským mediátorom (rómskym asistentom učiteľa) pri inkluzívnom vzdelávaní žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia. Materiál vychádza z hlavnej línie záväzných smerníc domácich školských dokumentov, zosúladených s úlohami Rady Európy ako aj UNESCO, IBE a ďalších vzdelávacích inštitúcií.

Hlavný riešiteľ
D. Kopčanová

Tím
E. Farkašová

Záverečné správy:
Metodický materiál pre učiteľa O a 1. ročníka (PDF, 1430 kB)
Príručka asistenta učiteľa (PDF, 242 kB)

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.