Monitoring úrovne integrovaného vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Rok

2005

P – Úlohy

P – 87

Abstrakt / Popis úlohy

V rámci riešenia úlohy sa sumarizovali výsledky jednotlivých výskumných sledovaní psychického a vzdelávacieho vývinu žiakov so ŠVVP (integrovaní verzus segregovaní). Výsledky naznačujú špecifiká psychického a vzdelávacieho vývinu v jednotlivých kategóriách u žiakov so ŠVVP. Podľa projektu úlohy sa riešili výstupy v zmysle vymedzenia diferenciálno-diagnostických kritérií integrácie pre prax v kategóriách školské vedomosti a sociálne kompetencie.

Hlavný riešiteľ

A.Kopányiová

Tím

V.Dočkal, E.Farkašová, T.Kováč, Š.Matula, K.Zborteková

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.