Možnosti zmien sebaocenenia a sebaúcty u intaktných a hendikepovaných detí a adolescentov

Rok

2009

P – Úlohy

G – 101

Abstrakt / Popis úlohy

Mapovanie intrapsychických väzieb sebaoceňovania a osobnej pohody s ďalšími psychickými fenoménami (napr. s rigiditou, spiritualitou, osobnostnými vlastnosťami Big five či dispozičným optimizmom, resp. pesimizmom) a realizácia programov pre deti z bežných a špeciálnych škôl zameraných na rozvíjanie tvorivosti, prosociálnosti a aktívnych stratégií zvládania.

Hlavný riešiteľ

Ľ. Páleník

Tím

Ľ. Medveďová, I. Učeň, E. Koubeková, E. Lisá, D. Kopasová, M. Kmeť, J. Tomková

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.