Optimalizácia edukačných postupov u rómskych žiakov

Rok

2005

P – Úlohy

P – 94

Abstrakt / Popis úlohy

Identifikácia rómskych detí zaostávajúcich na sociálnom základe a vytváranie podmienok na ich vzdelávanie v základných školách. V špecializovaných triedach 1. a 2. ročníka sa aplikovali učebné postupy a materiály vypracované v projekte PHARE: Integrácia rómskych deti do štandardných základných škôl. Úloha sa realizovala ako experimentálne overovanie tejto formy vzdelávania.

Hlavný riešiteľ

E. Farkašová

Tím

B. Kundrátová, M. Kmeť, M. Špotáková, D. Kopčanová

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.