Optimalizácia psychologických, pedagogických a sociálnych metód pri poruchách učenia

Rok

2015

P – Úlohy

P-138

Abstrakt / Popis úlohy

Cieľom výskumnej úlohy bolo overiť možnosti využitia metodík psychologickej, špeciálnopedagogickej a sociálnej diagnostiky porúch učenia pre žiakov ZŠ na území Bratislavského samosprávneho kraja (žiaci z BSK nie sú cieľovou skupinou pri optimalizácii metód v národnom projekte VÚDPAP, ale bolo potrebné zahrnúť ich do štandardizačného súboru). 

Hlavný riešiteľ

Ľ. Kročanová

Tím

M. Špotáková, Ľ. Köverová, V. Dočkal, B. Sedlačková, I. Szamaranská, J. Varholíková, S. Bronišová, M. Kmeť 

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.