Osobnostný, vzdelávací, kariérový a sociálny vývin detí a mládeže a možnosti jeho ovplyvňovania v podmienkach zariadení výchovného poradenstva a prevencie

Rok

2009

P – Úlohy

P – 115 / G – 100

Abstrakt / Popis úlohy

Dynamika psychického vývinu klientely CPPPaP. Komplexný výskum podmienok utvárania jednotlivých zložiek vývinu detí a mládeže a metodologická analýza postupov jeho možného ovplyvňovania komplexným sledovaním a následnou analýzou konkrétnych poradenských a preventívnych metód a postupov použitých u reprezentatívnej vzorky klientely CPPPaP.

Hlavný riešiteľ

Š. Matula

Tím

A. Kopányiová, E. Smiková, D. Lepeňová, M. Slovíková, Z. Vojtová.

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.