Pilotný stimulačný program pre rómske a iné znevýhodnené deti v regióne SVE

Rok
2013

P – Úlohy
P – 131

Abstrakt / Popis úlohy
Medzinárodný výskumný projekt podporený z Participačného programu UNESCO. Stimulačný tréning by mal zabrániť zlyhávaniu v prvom roku školskej dochádzky a zvýšiť motiváciu detí vo výchovnovzdelávacom procese.  Je určený pre vybraných pedagógov šiestich krajín  z regiónu Strednej a východnej Európy, ktorý sa zúčastnia špeciálneho výcviku v oblasti bazálnych školských zručností detí predškolského veku v Bratislave. Okrem praktického výcviku dostanú pedagógovia metodické materiály v A.j. a dotazník, v ktorom uvedú ako zaimplementovali získané vedomosti a zručnosti do svojej pedagogickej práce, ktorý bude kvalitatívne vyhodnotený.   Závery a odporúčania budú zaslané do centrály  UNESCO.

Hlavný riešiteľ
D. Kopčanová

Tím
Farkašová, Páleník, Filipková, Kyuchukov (extern.)

Záverečná správa:
Kopčanová – Správa do PAPD 2013 (PDF, 234 kB)

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.