Program kariérovej výchovy a poradenstva pre deti a mládež so špeciálnymi výchovnými potrebami v kontexte koncepcie pedagogicko-psychologického poradenského systému schváleného uznesením vlády SR č. 283/2007

Rok

2008

P – Úlohy

P – 104

Abstrakt / Popis úlohy

Vytvorenie, experimentálne overovanie a evalvácia špecifických kariérovo-výchovných poradenských programov pre deti a mládež s poruchami správania, sluchovo postihnuté, a zo sociálne znevýhodneného prostredia a ich implementácia do praxe kabinetov kariérovej výchovy v PPP.

Hlavný riešiteľ

Š. Matula

Tím

A. Kopányiová, D. Lepeňová, Ľ. Páleník, T. Rusnáková, M. Slovíková, E. Smiková

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.