Psycholingvistické aspekty kognitívneho vývinu a ich vzťah k zvládaniu učebných obsahov u viacjazyčných detí z bežného a sociálne znevýhodneného prostredia

Rok

2016

P – Úlohy

P-134

Abstrakt / Popis úlohy

Sledovanie vzťahov rečového a kognitívneho vývinu a ich prepojenie na zvládanie učebných obsahov u dvoch skupín detí. Prvú tvoria deti zo slovensky hovoriaceho prostredia, ktoré si v predškolskom veku osvojujú ďalší jazyk. Druhou skupinou sú sociálne znevýhodnené deti s rómskym materinským jazykom, ktoré žijú a vzdelávajú sa v slovensky hovoriacom prostredí; u týchto detí sa úroveň zvládania jazyka pokladá za závažný faktor školských problémov. Súčasťou úlohy bolo vypracovanie odporúčaní k postupom práce so žiakmi s rómskym materinským jazykom.  

Hlavný riešiteľ

M. Špotáková

Tím

 V. Dočkal, E. Farkašová, M. Halamová, I. Szamaranská, J. Varholíková, J. Malík, M. Kurečko, I. Belica, Ľ. Köverová, M. Jakubíková, B. Filípková, B. Sedlačková, E. Sobotková, M. Štefková  

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.