Psychologické a pedagogické aspekty kognitívneho rozvoja a sociálnej integrácie rómskych žiakov

Rok

2005

P – Úlohy

G – 81

Abstrakt / Popis úlohy

Analýza výsledkov preukázala odlišnosti vo vývine kognitívnych funkcií rómskych detí vo veku 5-10 rokov v porovnaní s majoritou. Na jednoznačné potvrdenie socio-kultúrneho vplyvu na oneskorovanie ich rozvoja a presnejšie analýzy priebehu vývinu jednotlivých funkcií je potrebné longitudinálne sledovanie rómskych žiakov. Osobitosti v porovnaní s deťmi majority, ktoré reflektujú typ nukleárnej rodiny, 9-11 ročné rómske deti percipujú rodinu ako širšiu komunitu a osadu ako najvýznamnejšie miesto komunikácie, avšak súčasne ako miesto s vysokou konfliktovosťou. Škola je vnímaná ako miesto s najvyššími požiadavkami na plnenie povinností, ale ako málo konfliktové prostredie

Hlavný riešiteľ

E. Farkašová

Tím

V.Dočkal, D.Kopčanová, Ľ.Kövérová, E.Kretová, B.Kundrátová, M.Špotáková, I.Učeň, D.Morvayová

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.