Psychologický obraz dieťaťa na Slovensku.

Rok

2009

P – Úlohy

P – 114

Abstrakt / Popis úlohy

Výskum psychických charakteristík detí vyrastajúcich na Slovensku v podmienkach transformácie školstva. Sledovali sa kognitívne, emocionálne i psychosociálne charakteristiky a činitele, ktoré podmieňujú ich vývin a tiež dosah IKT na tieto osobnostné dimenzie.

Hlavný riešiteľ

Š. Matula

Tím

V. Dočkal, Š. Matula, A. Kopányiová, J. Laznibatová.

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.