Rizikové správanie detí a mládeže v kontexte prevencie v školskom prostredí.

Rok
2018

P – Úlohy
P-152

Abstrakt / Popis úlohy
Doterajšie výskumné aktivity VÚDPaP-u dokladujú kvantitatívny aj kvalitatívny nárast problémov žiakov ZŠ, ktoré môžu mať negatívny celospoločenský dopad. Na zvládanie rizikového správania čoraz v menšej miere postačuje uplatňovanie pedagogických opatrení v škole a výrazne narastá potreba odbornej starostlivosti, ako aj potreba včasnej identifikácie a cielenej prevencie. Výskumná úloha sa zaoberala aktuálnym obrazom rizikového správania detí a mládeže v školskom prostredí, jeho súvislosťami, ale aj systémovými riešeniami a odporúčaniami pre efektívne zacielenie odbornej starostlivosti a preventívnej činnosti. Výskum psychologických súvislostí rizikového správania bude môcť byť prepájaný na preventívne a intervenčné programy.  

Hlavný riešiteľ
E. Smiková 

Tím
Z. Vojtová, E. Páleník, J. Ždiňák, A. Kopányiová 

Záverečná správa:
P-152 Rizikové správanie detí a mládeže v kontexte prevencie v školskom prostredí (Smiková) (PDF, 2017 kB)

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.