Rizikové správanie detí a mládeže v kontexte prevencie v školskom prostredí.

Rok

2018

P – Úlohy

P-152

Abstrakt / Popis úlohy

Doterajšie výskumné aktivity VÚDPaP-u dokladujú kvantitatívny aj kvalitatívny nárast problémov žiakov ZŠ, ktoré môžu mať negatívny celospoločenský dopad. Na zvládanie rizikového správania čoraz v menšej miere postačuje uplatňovanie pedagogických opatrení v škole a výrazne narastá potreba odbornej starostlivosti, ako aj potreba včasnej identifikácie a cielenej prevencie. Výskumná úloha sa zaoberala aktuálnym obrazom rizikového správania detí a mládeže v školskom prostredí, jeho súvislosťami, ale aj systémovými riešeniami a odporúčaniami pre efektívne zacielenie odbornej starostlivosti a preventívnej činnosti. Výskum psychologických súvislostí rizikového správania bude môcť byť prepájaný na preventívne a intervenčné programy.  

Hlavný riešiteľ

E. Smiková 

Tím

Z. Vojtová, E. Páleník, J. Ždiňák, A. Kopányiová 

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.