Školský prieskum – Tabak – Alkohol – Drogy – TAD 2010 a ESPAD 2011

Rok

2010

P – Úlohy

P – 117

Abstrakt / Popis úlohy

Reprezentatívny prieskum The European School Survey Project for Alcohol and other Drugs (ESPAD). Hlavným vedeckým cieľom ESPAD bolo poskytnúť údaje za Slovensko pre medzinárodné porovnanie s cca 40 krajinami Európy. Hlavným pragmatickým cieľom bolo poskytnúť verejnosti, odborníkom a tvorcom protidrogovej politiky informácie o trendoch v užívaní a nadmernom užívaní tabaku, alkoholu a nelegálnych drog a postojov k nim u žiakov ZŠ, študentov SŠ, ich učiteľov a koordinátorov protidrogovej prevencie.

Hlavný riešiteľ

A. Nociar

Tím

A. Kopányiová

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.