Sociálna začlenenosť detí s narušenou komunikačnou schopnosťou a možnosti jej ovplyvňovania v procese školskej integrácie

Rok

2007

P – Úlohy

G – 97

Abstrakt / Popis úlohy

Identifikácia aktuálnej úrovne sociálnych zručností a kompetencií detí s narušenou komunikáciou v dôsledku sluchového postihnutia, ktoré sú individuálne integrovane vzdelávané. Vypracovanie a overenie interaktívnych postupov na rozvoj sociability postihnutých detí a stimulácie vzájomnej kooperácie s intaktnými rovesníkmi

Hlavný riešiteľ

K. Zborteková

Tím

I. Učeň, M. Gregussová, Ľ. Kročanová, M. Balážová

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.