Špecifiká kognitívneho vývinu rómskych detí

Rok

2009

P – Úlohy

P – 113

Abstrakt / Popis úlohy

Analýza faktorov determinujúcich vývinové zmeny a osobitosti kognitívnych funkcií rómskych detí v porovnaní s deťmi z majoritnej populácie. Skúmanie nadväzuje na výsledky úlohy Psychologické a pedagogické aspekty kognitívneho rozvoja a sociálnej integrácie rómskych žiakov a má longitudinálny charakter.

Hlavný riešiteľ

B. Kundrátová

Tím

E. Farkašová, V. Dočkal, S. Bronišová, M. Kmeť, M. Špotáková, Ľ. Köverová

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.