Štruktúra sebaobrazu a jeho formovanie vo vývine a miesto v kvalite živote detí a adolescentov

Rok

2010

P – Úlohy

P – 116

Abstrakt / Popis úlohy

Analýza pojmového rámca sebaponímania v psychologickom výskume a jeho oblastí (rodina, škola, vrstovníci a pod). Identifikácia rodových a vývinových špecifík skúmaného fenoménu a mapovanie významných súvislostí s kvalitou života a s ďalšími pre ňu relevantnými psychologickými kategóriami (wellbeing, spokojnosť, coping, vlastnosti osobnosti a pod.) a vonkajšími zdrojmi (voľný čas, priatelia, záujmy a pod.) u intaktných a handicapovaných detí a adolescentov.

Hlavný riešiteľ

Ľ. Páleník

Tím

Ľ. Medveďová, M. Kmeť, J. Tomková, K. Zborteková, Ľ. Kročanová

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.