Test čítania s porozumením

Rok

2016

P – Úlohy

P-143

Abstrakt / Popis úlohy

Cieľom výskumnej úlohy bolo vytvoriť a štandardizovať novú metodiku: Test čítania s porozumením, ktorý bude zameraný na skríning jazykovej kompetencie pre cieľovú skupinu detí a mládeže s iným ako slovenským materinským jazykom a detí so ŠVVP (pokračuje ako súčasť úlohy P-150)

Hlavný riešiteľ

M. Kmeť

Tím

V. Dočkal, M. Kurečko, I. Belica, J. Malík, M. Jakubíková, M. Štefková, K. Zborteková, Ľ. Kročanová 

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.