Tvorba a overovanie psychologických programov.

Rok

2018

P – Úlohy

P-156

Abstrakt / Popis úlohy

Cieľom výskumnej úlohy bolo získať typologický prehľad existujúcich psycho-edukatívnych a psychosociálnych programov používaných na Slovensku a v zahraničí, s cieľom identifikovať kľúčové oblasti a obsahy týchto programov v kontexte nárastu rizikového správania sa detí a mládeže. Paralelne je potrebné zaoberať sa výskumnými sledovaniami zameranými na meranie účinnosti týchto programov. V ďalšej fáze úlohy sa budú v praxi CPPPaP overovať 2 programy zamerané na prevenciu, resp. elimináciu tých druhov rizikového správania detí a mládeže, ktoré sú v súčasnosti výskumami identifikované ako najrozšírenejšie (drogové závislosti, agresívne správanie). 

Hlavný riešiteľ

E. Smiková 

Tím

Z. Vojtová, E. Páleník, J. Ždiňák,+ 2x CPPPaP

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.