Voľba povolania mládeže v závislosti od reálnych možností uplatnenia na trhu práce

Rok

2006

P – Úlohy

P – 91

Abstrakt / Popis úlohy

V rámci úlohy boli skúmané aktuálne predstavy žiakov 8. ročníkov ZŠ v 7 krajoch Slovenska s reálnymi možnosťami uplatnenia sa na trhu práce. V celkovej vzorke prevládala záujmová orientácia na konvenčné povolania, v ktorých sa dá uplatniť dôslednosť a usporiadanosť ako aj záujem o prácu s ľuďmi a kvalifikovanú prácu, vyžadujúcu myslenie a zodpovednosť. Sklon k obchodovaniu a tendencie k práci, ktorá prináša osobné uspokojenie, kde sa uplatňuje tvorivosť a individualizmus sú na úrovni priemeru. Relatívny nezáujem bol zistený o prácu s materiálom, strojmi a nástrojmi, o činnosti vyžadujúce pomáhať iným ako aj o pracovné činnosti, v ktorých sa vyžaduje fyzická a psychická odolnosť a vyrovnávanie sa s rizikom. Je to potvrdené aj výrazným záujmom o práce, v ktorých sa prezentuje moc a získava sláva.

Hlavný riešiteľ

D. Lepeňová

Tím

Š.Matula, A.Kopányová, M. Sloviková, Ľ.Páleník, Z.Vojtová

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.