Výchova k partnerstvu a rodičovstvu na ZŠ a SŠ, skúmanie postojov, hodnotových orientácií a vnímanie rodových stereotypov dospievajúcich

Rok

2005

P – Úlohy

P – 92

Abstrakt / Popis úlohy

V prej fáze výskumu, v rámci ktorej bol aplikovaný vytvorený program, bola vyhodnotená jeho efektívnosť a porovnané sledované premenné v experimentálnej skupine s kontrolnými. Výsledky ukazujú priaznivý vplyv na rodové stereotypy chlapcov a dievčat, zmenu negatívnych postojov k opačnému pohlaviu a nejednoznačnosť prijímania romantických predstáv o partnerskom vzťahu. U chlapcov sa výrazne zlepšila úroveň informovanosti o možnostiach antikoncepcie, u dievčat postoj k sexu a u všetkých respondentov informovanosť o riziku sexuálneho zneužívania. Po vyhodnotení a analýze výsledkov bol program za účelom jeho zefektívnenia modifikovaný a začala realizácia v ďalších triedach.

Hlavný riešiteľ

M.Gregussová

Tím

D.Morvayová, M.Tesař

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.