Webinár #82 – Techniky zamerané na prevenciu konfliktov vyplývajúcich z obáv z odlišností – aktivita Krok vpred

 

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Techniky zamerané na prevenciu konfliktov vyplývajúcich z obáv z odlišností – aktivita Krok vpred”.

Interaktívny webinár je zameraný na rozvíjanie empatie voči ľuďom, ktorí sa nejakým spôsobom odlišujú a vyžadujú si špecifický prístup. Webinár prinesie zážitkovú aktivitu Krok vpred v online priestore. Podporíme tak rozvoj kritického myslenia a scitlivovanie, čo dáva priestor na zvýšenie uvedomenia rôznych potrieb a zároveň ich rešpektovania. Aktivitu je možné realizovať na školách v rámci preventívnych programov CPaP i učiteľmi v rámci občianskej náuky, slovenského jazyka, etickej výchovy či triednickej hodiny.

Ak ste sa ho nemohli zúčastniť, môžete si ho pozrieť tu:

 

Zdieľať:

Ďalšie zaujímavé webináre z kategórie:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.