Workshop multidisciplinárneho vzdelávania ,,Podpora ochrany detí pred násilím“

2. marca 2020 sa v Malackách uskutočnil už v poradí 3. workshop multidisciplinárneho vzdelávania organizovaného v rámci Národného projektu ,,Podpora ochrany detí pred násilím“ koordinátorom Úradu práce sociálnych vecí a rodiny JUDr. Jurajom Moravčíkom. Psychológovia, prokurátor, špeciálni pedagógovia, triedni učitelia, výchovní poradcovia a vychovávatelia z rôznych inštitúcií (ZŠ, Reedukačné centrum, Centrum pre deti a rodiny, ÚPSVaR) sa vzdelávali v oblasti násilia páchaného na deťoch – identifikácia syndrómu CAN, nácvik rozhovoru s dieťaťom, u ktorého je podozrenie na týranie, možnosťami využitia projektívnych metód v diagnostike a intervencii týchto detí.

Lektorka PhDr. Eva Smiková, PhD.  zážitkovými metódami predstavila účastníkom efektívne stratégie prevencie (napr. program CESTA), ktoré môže využiť nielen pedagóg v škole, ale aj odborník, pracujúci s deťmi v rozličných typoch inštitucionálnych zariadení.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.