SLUŽBY INFORMAČNO-EDIČNÉHO STREDISKA

Informačno edičné stredisko Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie je otvorené každý pondelok od 15 do 18 hod.
Ponúkame odborné knihy a periodiká z oblasti psychológie, pedagogiky, sociálnej práce aj medicíny.
V prípade objednávky kníh, je nutné si ich prísť vyzdvihnúť. Knihy sa objednávajú e-mailom. V súčasnosti prebieha elektronizácia knižného fondu, ktorý bude možné využívať v 2. polroku 2019.
V súčasnosti rešerše až do odvolania nevypracúvame, ochotne Vám však pomôžeme s výberom literatúry z nášho knižného fondu.

Na Vaše otázky Vám rady odpovieme prostredníctvom mailovej adresy kniznica@vudpap.sk

Za rok 2018 máme k dispozícii najnovšie čísla zahraničných časopisov:

 • American Journal on Intellectual and developmental Disabilities
 • Annual Review of Psychology
 • Child Development/Monographs of the Society for Research in Child
 • Development Psychology
 • Gifted Child Quarterly
 • Journal of Counseling Psychology
 • Journal of Creative Behavior

Zo slovenských a českých časopisov za rok 2018 ponúkame:

 • Psychológia a patopsychológia dieťaťa
 • Naša škola
 • Dieťa
 • Psychológia dnes
 • Sociálna práca / Sociálna práca
 • Predškolská výchova
 • Rodina a škola
 • Studia psychologica
 • Vychovávateľ
 • Československá psychologie

Zo starších ročníkov ponúkame:

 • Journal of Personality and Social Psychology
 • Journal of School Psychology
 • Journal of Family Therapy
 • Journal of Adolescence
 • Journal of Educational Psychology
 • Japanese Psychological Research
 • Journal of Personality
 • Sprachforderung und Sprachtherapie
 • Journal of Research in Personality
 • Journal of Research in Crime and Delinquency
 • a iné

V informačno edičnom stredisku je možnosť vytvoriť kópiu alebo scan z kníh a periodík.

Cenník ponúkaných služieb:

Kopírovanie (aj obojstranné):
Čiernobiela strana – 0,35 €
Farebná – 0,55 €

Scanovanie – 1 strana 0,50 €