Home»VÚDPaP»Náš kolektív»Ľubica Kövérová
Ľubica Kövérová2019-10-16T16:12:34+02:00

Mgr. Ľubica Kövérová

sa vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie zameriava na Duševné zdravie detí a mládeže. V Detskom centre pre vzdelávanie a výskum VÚDPaP sa zaoberá vývinom dieťaťa predškolského, mladšieho a staršieho školského veku a poradenskej intervencii. Realizuje individuálne a súrodenecké sedenia zamerané na arteterapiu a muzikoterapiu.

Prichádza príležitosť podporovať žiakov i učiteľov priamo v školskom prostredí a šanca nepracovať izolovane, ale spájať svoje sily a zvyšovať svoj dopad vďaka multidisciplinárnemu prístupu

27 júla, 2021|

Národný projekt „Usmerňovať pre prax“ pokračuje vo výskumoch na tému „Well-being a edukácia našich detí počas pandémie koronavírusu“

21 júla, 2021|

Komentáre vypnuté na Národný projekt „Usmerňovať pre prax“ pokračuje vo výskumoch na tému „Well-being a edukácia našich detí počas pandémie koronavírusu“

Štátna tajomníčka Svetlana Síthová: „Inklúzia je o prijatí každého z nás takých, akí sme“

13 júla, 2021|

Komentáre vypnuté na Štátna tajomníčka Svetlana Síthová: „Inklúzia je o prijatí každého z nás takých, akí sme“
Load More Posts

Categories

Go to Top