Home»VÚDPaP»Náš kolektív»Ľubica Kövérová
Ľubica Kövérová2019-10-16T16:12:34+02:00

Mgr. Ľubica Kövérová

sa vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie zameriava na Duševné zdravie detí a mládeže. V Detskom centre pre vzdelávanie a výskum VÚDPaP sa zaoberá vývinom dieťaťa predškolského, mladšieho a staršieho školského veku a poradenskej intervencii. Realizuje individuálne a súrodenecké sedenia zamerané na arteterapiu a muzikoterapiu.

Kategórie

Go to Top